«Η παιδεία είναι ο κυβερνήτης του βίου» (Γ. Σεφέρης).

αναρτήθηκε στις 1 Μαρ 2010, 12:31 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 1 Μαρ 2010, 3:04 π.μ. ]
 Τον τελευταίο καιρό ουκ ολίγοι προοδευτικοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και πολιτικοί με ανιδιοτελή πνεύμα συνομολογούν την ανάγκη εισδοχής των Περιβαλλοντολόγων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση όχι μόνο για επαγγελματική αποκατάσταση, ως απόρροια του δικαιώματος του ατόμου στην εργασία, αλλά κυρίως για την ολιστική, συστηματική και διαχρονική διαμόρφωση της περιβαλλοντικής συνείδησης μέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής και Επικοινωνίας.
 
Τα τελευταία χρόνια γεννήθηκαν έννοιες, όπως "πράσινη ανάπτυξη", "βιώσιμη ανάπτυξη", "περιβαλλοντική διαχείριση", "περιβαλλοντικά προβλήματα", "περιβαλλοντική εκπαίδευση" κ.ά., που έχουν αμιγείς περιβαλλοντικές συνιστώσες και ενώ υπήρχε η προσμονή ότι οι κατέχοντες τον ομώνυμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο τίτλο σπουδών (της Επιστήμης του Περιβάλλοντος) θα είχαν πρωταρχικό ρόλο στη μεταλαμπάδευση συναφών γνώσεων και στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής, πράσινης, συνείδησης, δυστυχώς υπήρχε έλλειμμα παιδείας στον τομέα αυτό.
 
Σήμερα, έχει γίνει μόδα ή "χόμπι" η ενασχόληση ή απασχόληση σε περιβαλλοντικά θέματα, με αποτέλεσμα αρκετοί ανειδίκευτοι να καταγίνονται με το περιβάλλον και να παρέχεται ελλιπής ή λανθασμένη πληροφόρηση. Ωστόσο, η αναποτελεσματικότητα στην πρόληψη ή αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων-θεμάτων και η ανεπάρκεια των προγραμμάτων σχεδιασμού από τη μια μαρτυρούν την ανεπάρκεια των παραδοσιακών ειδικοτήτων, αλλά από την άλλη αναδεικνύουν τη χρησιμότητα εισδοχής νέων ειδικοτήτων στον εκπαιδευτικό χώρο. Επίσης, όλοι κατανοούν ότι η παιδεία πάσχει σε όλες τις βαθμίδες, εξαιτίας λανθασμένων επιλογών και δράσεων, και ως εκ τούτου γεννάται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου οράματος στο χώρο της Εκπαίδευσης με κοινωνικό αντίκτυπο.
 
Σε αυτό το πλαίσιο συγκυριών και αναγκών ορισμένοι Περιβαλλοντολόγοι πριν λίγα χρόνια αποφάσισαν να δράσουν, συλλογικά και συντονισμένα, συγκροτώντας την Ομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (ΕΠΠΕ). Βασικός σκοπός της Ομάδας είναι η ουσιαστική εισαγωγή και η καθιέρωση των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση, σε Οργανισμούς, Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Δημοσίου. Στις κύριες επιδιώξεις της Ομάδας περιλαμβάνονται: α) η εισαγωγή και η ενίσχυση κύκλου μαθημάτων περιβαλλοντικού χαρακτήρα ως υποχρεωτικά μαθήματα στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) η απασχόληση των Περιβαλλοντολόγων στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και στα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις τοπικές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, γ) η συμμετοχή των Περιβαλλοντολόγων στην υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών γνωστικών θεματικών ενοτήτων, δ) η ανάθεση συναφών μαθημάτων και ε) η αναγνώριση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.
 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, την εσκεμμένη ισοπέδωση της ειδικότητας-ιδιότητας του Περιβαλλοντολόγου και τον περιορισμό ή τη λύση της διεπιστημονικότητας στο χώρο της Εκπαίδευσης, η Ομάδα ΠΕ κατά καιρούς κατάφερε να έρθει σε επαφή με πρόσωπα, κρατικούς φορείς και πολιτικές ηγεσίες και συζήτησε τους προβληματισμούς, τις ιδέες και τα αιτήματα του κλάδου των Περιβαλλοντολόγων. Τον τελευταίο καιρό οι εξελίξεις είναι θετικές και καλούμαστε να δώσουμε το όραμα μας για ένα σύγχρονο και καινοτόμο Σχολείο, που σχεδιάζει η νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Πιστεύουμε ότι γρήγορα ο επιστήμονας πτυχιούχος Περιβαλλοντολόγος, με τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα που κατέχει, την εμπειρία και τις γνώσεις που απέκτησε στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα και στην ελληνική κοινωνία.

Άρθρο: Νίκος Τζήκαλος
Μέλος ομάδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Comments