Διαχείριση αποβλήτων (συμπεριλαμβανομένων των επικινδύνων)

Κάτω από την οργάνωση των Κουρμούση Φώτη, Μανδυλά Χριστόφορου, Σκορδά Σωτήρη εκπονείται γνωμοδότηση για την αναθεώρηση του νόμου 2939 (ανακύκλωση).
Comments