Χωροταξία - αστικές αναπλάσεις – αειφόρες μεταφορές

Με οργάνωση του Μούντριχα Αναστάσιου και του Γεωργιάδη Γεωργίου συντάσσεται επιστολή για το νόμο 3316 για την δυνατότητα εκπόνησης χωροταξικών και περιβαλλοντικών μελετών των περιβαλλοντολόγων.
Comments