Θέσεις Εργασίας

Θαλάσσιο Περιβαλλοντολόγο/Ιχθυολόγο ή Θαλάσσιο Βιολόγο | Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

αναρτήθηκε στις 26 Ιουλ 2018, 10:52 μ.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που σχετίζονται πρωτίστως με τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και τα ενδιαιτήματά της (π.χ. MAVA project, BLUECOAST project) αλλά και τη ρύπανση από πλαστικά στο θαλάσσιο χώρο (PLASTICBUSTERS MPAs project) προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Θαλάσσιου Περιβαλλοντολόγου/Ιχθυολόγου ή Θαλάσσιου Βιολόγου κατά προτίμηση κατόχου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών και με επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων σχετικών με θέματα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση info@nmp-zak.org στο οποίο να αποφαίνεται με σαφήνεια η σχετική εξειδίκευση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα των Ερευνητικών Έργων που υλοποιεί ο Φ.Δ του Ε.Θ.Π.Ζ. όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. τηλ. 2695029870) ή να αποστείλουν E-mail στη διεύθυνση info@nmp-zak.org υπόψη του Δρ. Χαράλαμπου Δημητριάδη (Ιχθυολόγος - Δρ Θαλάσσιας Οικολογίας) ή της κα Ελπινίκης Κάλλη (Βιολόγου, MSc)

WWF - Υπεύθυνος εκστρατείας

αναρτήθηκε στις 17 Μαΐ 2018, 2:26 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς αναζητά υπεύθυνο εκστρατείας που θα εργαστεί με ενθουσιασμό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση με έδρα στην Αθήνα και άμεση έναρξη συνεργασίας. Απαιτεί συχνά και σε κάποιες περιπτώσεις πολυήμερα ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο hrcampaigner@wwf.gr μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε εδώ.

MEDASSET – Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Προγράμματος

αναρτήθηκε στις 17 Μαΐ 2018, 2:22 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το MEDASSET αναζητά έναν δυναμικό κι έμπειρο Υπεύθυνο Προγράμματος για πλήρη απασχόληση στα γραφεία του στην Αθήνα.

Σκοπός της θέσης: Συντονισμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και έρευνας σε σχέση με τις θαλάσσιες χελώνες και τα ενδιαιτήματά τους, τη θαλάσσια και παράκτια βιοποικιλότητα, με έμφαση στα θέματα πλαστικών απορριμμάτων και παρεμπίπτουσας αλιείας. Η θέση αναφέρεται στη Διεύθυνση.

Διάρκεια: Αρχική σύμβαση ορισμένου χρόνου για 6-7 μήνες (Ιούνιος/Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018), με δυνατότητα επέκτασης.

Προθεσμία για την υποβολή βιογραφικών: 20 Μαΐου 2018, 24.00 (μεσάνυχτα), ώρα Ελλάδας

Υποβάλλετε την υποψηφιότητά σας στέλνοντας το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμά σας και συνοδευτική επιστολή στο: hr@medasset.org 

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο συνημμένο αρχείο.

Εξωτερικοί Συνεργάτες | Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ

αναρτήθηκε στις 27 Φεβ 2018, 1:15 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   [ ενημερώθηκε 27 Φεβ 2018, 1:16 π.μ. ]

Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του ΥΠΕΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή πρότασης προς σύναψη οκτώ συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP"Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece" (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Θέση συντονιστή δράσεων επικοινωνίας | ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

αναρτήθηκε στις 15 Σεπ 2017, 3:28 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τίτλος Θέσης: Συντονιστής δράσεων επικοινωνίας
Τοποθεσία εργασίας: Γραφεία της ΕΠΠ στο Λαιμό Πρεσπών

Διάρκεια εργασίας: Αορίστου χρόνου

Καθεστώς: Πλήρους απασχόλησης

Γενικός Σκοπός της Θέσης:

Ο Συντονισμός του Τμήματος Επικοινωνίας και όλων των σχετικών δράσεων της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Σχεδιασμός 5ετούς στρατηγικής επικοινωνίας  (2018-2022) της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Σχεδιασμός ετήσιου πλάνου εργασίας του Τμήματος Επικοινωνίας σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού για την ΕΠΠ και τις δράσεις της (π.χ. έντυπα, ενημερωτικά γράμματα, δελτία τύπου, ψηφιακό υλικό, video)
 • Σχεδιασμός και διοργάνωση εκδηλώσεων σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Συμβολή στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της ΕΠΠ σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της ΕΠΠ
 • Συντονισμός των δράσεων ερμηνείας περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και κατοίκους της περιοχής σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της  ΕΠΠ
 • Συμμετοχή στη δημιουργία και διαχείριση του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΕΠΠ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση spp@line.gr έως και τις 27/09/2017.

Δεν είναι απαραίτητη η κατάθεση βιογραφικού σημειώματος. Βιογραφικά σημειώματα που δεν συνοδεύονται από την αίτηση δεν θα γίνονται δεκτά.


Προσόντα Υποψηφίου

Υποχρεωτικά:

Γνώσεις:

 • Πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό  περιβαλλοντικών επιστημών ή/και επικοινωνίας ή/και κοινωνικών επιστημών
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας  (γραπτός και προφορικός λόγος)

Εμπειρία:

 • Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε δράσεις επικοινωνίας  κατά προτίμηση στο χώρο των περιβαλλοντικών ΜΚΟ

Δεξιότητες/Ικανότητες:

 • Ικανότητα συγγραφής κειμένων για επικοινωνιακό υλικό περιβαλλοντικού περιεχομένου
 • Ικανότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων/συναντήσεων για το ελληνικό και το διεθνές κοινό
 • Δίπλωμα οδήγησης


Επιθυμητά:

Γνώσεις:

 • Γνώση δημιουργίας/διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

Εμπειρία:

 •  Εμπειρία δημιουργίας επικοινωνιακού υλικού περιβαλλοντικού περιεχομένου ή άλλη ενασχόληση στο χώρο του περιβάλλοντος
 •  Εμπειρία στη διοργάνωση δραστηριοτήτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ερμηνείας περιβάλλοντος


Για να κατεβάσετε την περιγραφή της θέσης καθώς και την Αίτηση του υποψηφίου πατήστε εδώ

Εθελοντική εργασία / Πρακτική Άσκηση / Internship (χωρίς αμοιβή) | ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 11 Σεπ 2017, 11:05 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΤίτλος Θέσης:

Υπεύθυνος/-η Γραμματείας

Αναφέρεται σε:

Γενικό Γραμματέα

Υπεύθυνος για:

Εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες κ.α.

Χρόνος απασχόλησης:

Minimum 1-2 ημέρες την εβδομάδα (ευέλικτο)

Διάρκεια

6 μήνες (ενδεικτικά, ευέλικτο)


Δουλεύοντας σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ο/η Γραμματέας της Ένωσης θα βοηθά στη βελτίωση των εσωτερικών επικοινωνιών μεταξύ των Μελών της Ένωσης, ενώ θα έρχεται σε επαφή με υποψήφια Μέλη, θα βοηθά στη βελτίωση της οργάνωσης της Ένωσης, ενώ θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί και σε μια σειρά από έργα, όπως η ανανέωση της ιστοσελίδας της Ένωσης, η ανάπτυξη του προγράμματος mentoring αποφοίτων, η δημιουργία έντυπων εκδόσεων, η διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλα πολλά. Πρόκειται για μια hands-on θέση η οποία θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες και αντίκτυπο στην λειτουργία της Ένωσης. Παράλληλα είναι σημαντική ευκαιρία για απόκτηση εμπειρίας και δημιουργία επαφών με διάφορα πρόσωπα και φορείς. 

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση, είναι φοιτητής ή απόφοιτος που αποφοίτησε πρόσφατα, ή κάθε ενδιαφερόμενος που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της αναζήτησης εργασίας και ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το βιογραφικό του, να αποκτήσει εμπειρία και να αναπτύξει διάφορες επαγγελματικές επαφές.

Κύριες αρμοδιότητες
 • Διαχείριση καθημερινών αιτημάτων και μηνυμάτων από μέλη και φορείς 
 • Υποστήριξη στην ανανέωση της βάσης των αποφοίτων και των Μελών της Ένωσης 
 • Υποστήριξη στην ανανέωση της ιστοσελίδας της Ένωσης 
 • Δημιουργία λίστας με δημοσιογράφους για αναζήτηση τρόπων επικοινωνίας μαζί τους
 • Υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων της ΕΠΠΕ
 • Αποδελτίωση περιβαλλοντικών νέων 
 • Συμμετοχή στη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων της Ένωσης (Facebook, Twitter κλπ)
 • Υποστήριξη σε άλλα έργα και δράσεις όπως: newsletter, εκδόσεις, πρόγραμμα mentoring κλπ.

Κύριες απαιτήσεις
 • Ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την προστασία του και τη βιώσιμη ανάπτυξη ή/και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (κυρίως Word και Excel)
 • Καλές επικοινωνιακές/διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις συντονισμού και οργάνωσης 

Ποια είναι τα οφέλη;
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ενδυνάμωση του Βιογραφικού και προτάσεις βελτίωσης από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ 
 • Δωρεάν συνδρομή ως μέλος στην ΕΠΠΕ για διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της πρακτικής άσκησης (για τους αποφοίτους του Τμ. Περιβάλλοντος)
 • Ελεύθερη είσοδος σε κλειστές εκδηλώσεις της ΕΠΠΕ 
 • Απόκτηση κατανόησης εκ των έσω του τρόπου λειτουργίας και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων σε έναν επαγγελματικό οργανισμό 
 • Δημιουργία επαφών με Μέλη ΕΠΠΕ, μέλη Δ.Σ, εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες 
 • Συμμετοχή σε διάφορα έργα της ΕΠΠΕ ή έργα στα οποία συμμετέχει 
 • Εντοπισμός ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη 
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΠΕ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, μαζί με ένα σύντομο Cover Letter, στο giliopoulos@eppe.gr. Η ΕΠΠΕ θα επικοινωνήσει απευθείας μόνο με τους shortlisted υποψήφιους. 

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας, περιβαλλοντική εκπαίδευση, Κύπρος, 9/17 - 6/18

αναρτήθηκε στις 24 Αυγ 2017, 2:56 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Δυνατότητα συμμετοχής σε πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Εργασίας (European Voluntary Service, E.V.S.) στην Κύπρο για νέους ηλικίας 18-30 ετών.  
 
'Εναρξη: εντός του διαστήματος 1-9/7/2017
Διάρκεια: 10 μήνες 

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)
Τοποθεσία: Αγία Βαρβάρα Λευκωσίας

Αφορά την υποστήριξη των δράσεων του οργανισμού «Αλμυράς- Πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Εργαστήρι»(http://almyras.blogspot.gr/). Το Εργαστήρι αναπτύσσει εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις στην ύπαιθρο της Κύπρου. Οι κύριες δραστηριότητες του εθελοντή θα επικεντρωθούν στην προετοιμασία και στην υλοποίηση εργαστηρίων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία της περιοχής. Οι λοιπές δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση δημιουργικών δράσεων για τους κατοίκους της περιοχής. 

Περισσότερες πληροφορίες:


Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής και διατροφής.
Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση 122 ευρώ για λοιπά έξοδα.
Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.
Παρέχεται ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. 
Γλώσσα εργασίας: ελληνικά και αγγλικά (βασική γνώση)
Παρέχονται μαθήματα αγγλικής γλώσσας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος. 

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις  ή εμπειρία για τη δήλωση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ωστόσο είναι κατάλληλο για όσους ενδιαφέρονται για τον τομέα της εκπαίδευσης.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: info@nuestromundo.gr
(«Εμείς και ο Κόσμος», www.nuestromundo.gr)

Διαδικτυακή ανάρτηση της ανακοίνωσης: 
http://blog.nuestromundo.gr/2017/08/917-618.html

----
«Εμείς και ο Κόσμος/Nuestro Mundo»
www.nuestromundo.gr
info@nuestromundo.gr
Ηράκλειο Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ,ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017β & ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018α.

αναρτήθηκε στις 17 Αυγ 2017, 11:38 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ, έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4911/290/08-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ., απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2017β και Εαρινού Εξαμήνου 2018α.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων:  από 08/08/2017 ώρα 15:00 έως 24/08/2017 ώρα 15:00

Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων : https://mis.inedivim.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ) ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2017-2018

αναρτήθηκε στις 17 Αυγ 2017, 11:33 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το IΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), στο πλαίσιο της Πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας», με Κωδ. ΟΠΣ 5002546 που υλοποιείται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ17569/09-12-2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), έχοντας υπόψη την υπ΄αριθμ. 4901/289/04-08-2017 Aπόφαση του Δ.Σ.απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στα Σ.Δ.Ε. για τη σχολική χρονιά 2017-2018.

Προθεσμία Υποβολής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων (στην ηλ. δ/νση https://mis.inedivim.gr): 07/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ.) – 23/08/2017 (ώρα 12:00 π.μ.)

Για περσσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πτυχιούχος (ΠΕ) Περιβαλλοντολόγος ή Γεωπόνος ή Δασολόγος ή Βιολόγος | ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

αναρτήθηκε στις 21 Φεβ 2017, 11:34 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 351/13-02-2017 ΑΔΑ: 7Γ71ΟΞ3Μ-0ΧΧ σε Ορθή Επανάληψη Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: Μελέτη της βιώσιμης λειτουργίας του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων και του Εργαστηρίου Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκομικών Ειδών μέσω δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και κατάρτισης. 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 • Πτυχιούχος (ΠΕ) Περιβαλλοντολόγος ή Γεωπόνος ή Δασολόγος ή Βιολόγος, με Παιδαγωγική και Διδακτική Κατάρτιση καθώς και ειδίκευση ή και εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Θα συνεκτιμηθεί οποιαδήποτε εργασιακή εμπειρία σε Βοτανικούς Κήπους, Πάρκα και Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. 
 • Ο ανάδοχος απαιτείται να έχει καλή γνώση αγγλικών και γνώσεις Η/Υ. 
 • Επίσης ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει δικό του όχημα ιδιωτικής χρήσης, προκειμένου να πραγματοποιεί τις απαραίτητες μετακινήσεις για την εκτέλεση του έργου. 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στο ποσό των 8.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων, θα καταβληθεί δε, με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου, και θα πρέπει να υποβάλλεται ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. 

Υποβολή και προθεσμία υποβολής αιτήσεων-προτάσεων συμμετοχής: 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως αίτηση-πρόταση για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 24η Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 14:00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 396/16-02-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 ΤΘ. 60458. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα γίνουν αποδεκτές. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2310 471 110, εσωτ.: 0 220 στη Δρ.. Ελένη Μαλούπα, Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

1-10 of 56