Ανακοίνωση - Πρόσκληση Για την στελέχωση του Αυτοτελούς Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημίων

αναρτήθηκε στις 18 Νοε 2010, 1:08 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 23 Νοε 2010, 3:00 π.μ. ]
Η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσκαλέι για υποβολή υποψηφίων, Ειδικούς Επιστήμονες του άρθρου 2 του ΠΔ 50/2001 με σχέση εργασία ιδιωτικού δικαίου διαφόρων ειδικοτήτων, ως κατωτέρω και υπαλλήλους του κλάδου (ΔΕ) Διοικητικών - Γραμματέων οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στο ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. από το ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. και από φορείς του δημοσίου τομέα του ν.1892/1990 όπως ισχύει.

Ολόκληρο το κείμενο.
Comments