Ειδικός Επιστήμονας/Υπεύθυνος Προγραμμάτων | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

αναρτήθηκε στις 22 Απρ 2016, 4:58 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Η περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΟΕΑ) προκηρύσσει μια (1) θέση Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση και γενικότερα στην Κυκλική Οικονομία.

Περιγραφή θέσης:
 • Οργάνωση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων σχετικά με θέματα διαχείρισης αποβλήτων, με έμφαση στην πρόληψη, μείωση και ανακύκλωση 
 • Υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση ευρωπαϊκών και εθνικών (δήμοι, ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.λπ.) προγραμμάτων και δράσεων 
 • Οργάνωση, συντονισμός και υλοποίηση των επικοινωνιακών δράσεων των προγραμμάτων της ΟΕΑ (σε συνεργασία με τους υπεύθυνους κάθε προγράμματος), όπως παρακολούθηση- ενημέρωση ιστοσελίδων προγραμμάτων, newsletters, δελτία τύπου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια, διαδικτυακές έρευνες κ.α.).
 • Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων 
 • Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού 
 • Ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την κάλυψη αναγκών εκπροσώπησης της ΟΕΑ στην υλοποίηση των προγραμμάτων.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης 
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (τουλάχιστον 5ετής) σε αντίστοιχο αντικείμενο 
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος) 
 • Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office, Internet, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) 
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
 • Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
 • Ευελιξία στην εργασία σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, με προσανατολισμό προς την δράση και με δυνατότητα αυτόνομης εργασίας εάν παραστεί ανάγκη 
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών- διαπραγματευτικές ικανότητες- δυνατότητα ομιλιών/ παρουσιάσεων σε ευρύ κοινό 
 • Περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση, με συνδυασμό εθελοντικής προσφοράς και υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό 
 • Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό για τις ανάγκες της οργάνωσης 
 • Δυνατότητα 2 συστατικών επιστολών
Επιθυμητά προσόντα:
Θα συνεκτιμηθεί θετικά κάποιο/α από τα παρακάτω: 
 • Μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικό σε σχετικό αντικείμενο 
 • Επιπρόσθετη άλλη επιμόρφωση 
 • Ύπαρξη επιστημονικού έργου (που να συμπεριλαμβάνει ανακοινώσεις/δημοσιεύσεις σε συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά 
 • Αποδεδειγμένη ενασχόληση με περιβαλλοντικά ή/και κοινωνικά-ανθρωπιστικά θέματα σε κοινωνικό επίπεδο 
 • Εργασιακή ή εθελοντική εμπειρία σε ΜΚΟ (ή ειδικά σε περιβαλλοντική ΜΚΟ) 
 • Ύπαρξη αρθρογραφίας και άλλων γραπτών δεδομένων ή/και δημόσιων ομιλιών σχετικά με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά θέματα 
 • Γνώση άλλης ξένης γλώσσας εκτός Αγγλικών.
 • Δυνατότητα εργασίας εκτός τυπικού ωραρίου. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες για τη θέση, να αποστείλουν μέχρι και την Παρασκευή 29 Απριλίου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: phkirk@otenet.gr με την ένδειξη «Θέση εργασίας Ειδικού Επιστήμονα/Υπεύθυνου Προγραμμάτων»: 
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα 
 • Σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους τους ενδιαφέρει η εργασία σε περιβαλλοντική ΜΚΟ, καθώς και γιατί θεωρούν τον εαυτό τους κατάλληλο/η για τη συγκεκριμένη θέση 
 • Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες). 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΟΕΑ: www.ecorec.gr 
Επισυνάπτεται η πρόσκληση.
Ċ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
22 Απρ 2016, 4:58 π.μ.
Comments