Εκπαιδευτής Περιβαλλοντικών Μαθημάτων | Δήμος Σύρου Ερμούπολης

αναρτήθηκε στις 30 Σεπ 2016, 3:42 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια των επιτυχημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μέσω του Ειδικό Κονδύλιο του ΥΠΕΚΑ (από την φορολόγηση πετρελαιοειδών), σκοπεύει να συνεχίσει και φέτος την περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί από πτυχιούχο Περιβαλλοντολόγο, με επισκέψεις στα σχολεία. Θα χωριστεί σε τέσσερις ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’(Οκτώβριος- Νοέμβριος)Ευαισθητοποίηση ως προς την δημιουργία σχολικού ΄λαχανόκηπου΄-Εισαγωγή σε βασικές έννοιες

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’(Νοέμβριος-Δεκέμβριος)Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση Αποθεμάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’(Δεκέμβριος-Ιανουάριος): Δημιουργία σχολικού κήπου ή φυτωρίου καλλιέργιας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’(Ιανουάριος-Φεβρουάριος)Εισαγωγή ή επανάληψη της έννοιας της κομποστοποίησης και εξοικονόμιση ενέργειας

Για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας το σχέδιο μαθήματος θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α1’

Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να:

 1. Γνωρίζουν τον αντίκτυπο που έχουν τα απορρίμματα στο περιβάλλον, την κοινωνία και την προσωπική ποιότητα ζωής.

 2. Γνωρίζουν τα τρία στάδια πρόληψης (Μείωση-Επαναχρησιμοποίηση-Ανακύκλωση), τι σημαίνουν, τον τρόπο με τον οποίο αλληλοσυνδέονται καθώς και τη σημασία της εφαρμογής όλων των σταδίων χωρίς καμία παράλειψη.

 3. Γνωρίζουν πως βοηθά η ανακύκλωση στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος

 4. Γνωρίζουν τους λόγους που κάνουν επιτακτική την ανακύκλωση σε κάθε σπίτι, κοινότητα, χώρα.

 5. Αναγνωρίζουν ποια υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται.

 6. Γνωρίζουν με ποιους τρόπους μπορούν να συμμετέχουν στην ανακύκλωση στο σπίτι αλλά και στην κοινότητα.

 7. Διακρίνουν τους κάδους ανακύκλωσης καθώς και τα υλικά που φιλοξενεί ο καθένας.

 8. Γνωρίζουν τους απαραίτητους αβιοτικούς παράγοντες που χρειάζεται ένας σχολικός κήπος για να ευδοκιμίσει.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α2’: Εισαγωγή στην έννοια της κομποστοποίησης

Στόχοι: Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να:

 1. Γνωρίζουν τι σημαίνουν οι όροι: “κομποστοποίηση”, “κομποστοποιητής”, “κομπόστ”, “ανακύκλωση οργανικής ύλης”, “αποικοδόμηση νεκρής/οργανικής ύλης”

 2. Γνωρίζουν τη διαφορά ανάμεσα στο χημικό λίπασμα και το κομπόστ

 3. Γνωρίζουν τους κινδύνους και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο και το περιβάλλον από τη χρήση χημικών λιπασμάτων.

 4. Γνωρίζουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης

 5. Γνωρίζουν ποια υλικά είναι κατάλληλα για το κομπόστ και ποια όχι, καθώς και γιατί.

 6. Γνωρίζουν ποιες συνθήκες επιταχύνουν την αποδόμηση της ύλης και άρα επισπεύδουν τη διαδικασία της κομποστοποίησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ Β1’:  Δημιουργία σχολικού κήπου (εθελοντική συμμετοχή)


Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, η εκπαίδευση υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει 4-5 μήνες με 20-24 ώρες/εβδομάδα.

Οι τάξεις της πρωτοβάθμιας θα πραγματοποιήσουν 4 μαθήματα ένα για κάθε θεματική ενότητα (Α,Β,Γ,Δ) που αναφέρεται παραπάνω.

Οι τάξεις της δευτεροβάθμιας θα πραγματοποιήσουν 2 δίωρα επιμορφωτικά σεμινάρια εκ των οποίων το δεύτερο θα είναι προαιρετικό λόγω του αυξημένου φόρτου των σχολείων.

Ειδικά για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας θα αφιερωθεί από μία ώρα για τις ενότητες Α1 και Α2.

Λόγω του μεγαλύτερου αριθμού δημοτικών σχολείων, θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτά.

Τα δίωρα αυτά θα διαχωρίζονται σε δύο θεματικές ενότητες. Την πρώτη ώρα θα γίνεται έλεγχος της προϋπάρχουσας γνώσης μέσω συζητήσεων, καταιγισμού ιδεών και παράθεση της θεωρίας με την βοήθεια προβολής επιμορφωτικού υλικού. Η δεύτερη ώρα θα αφιερώνεται στην κατανόηση της θεωρίας μέσω προβολής slides και με ενεργή συμμετοχή σε δραστηριότητες (φύτεμα παρτεριών δήμου, δημιουργία και χρήση compost, διαχωρισμός ανακυκλώσιμων υλικών, εκπαιδευτικές εκδρομές, εκπαιδευτικά παιχνίδια, επισκέψεις και παράθεση μαθημάτων στη δημοτική βιβλιοθήκη).

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα υπάρχει άμεση συνεννόηση με τα σχολεία και συνεργασία με τα ήδη τρέχοντα προγράμματα του εκάστοτε σχολείου.

Ο προϋπολογισμός του συνόλου των εργασιών με ΦΠΑ είναι : 6.488,53 €

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν προσφορά (και οικονομική) στο Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης με ηλεκτρονικό μήνυμα στο g.varela@syros-ermoupolis.gr μέχρι την Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες: Βαρελά Γεωργία (22813 62.511)

Comments