Επιστημονικός συνεργάτης προγράμματος Δαδιάς | WWF ΕΛΛΑΣ

αναρτήθηκε στις 13 Ιαν 2016, 12:04 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περίοδος απασχόλησης: Από Φεβρουάριο 2016 – ανοικτό

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς επιθυμεί να καλύψει τη θέση «Επιστημονικός συνεργάτης προγράμματος Δαδιάς» στην έδρα του προγράμματος, στη Δαδιά-Σουφλίου.

Περιγραφή θέσης
Υποστήριξη των δράσεων πολιτικής και έρευνας για αντιμετώπιση απειλών των προστατευόμενων περιοχών και των γυπών/αρπακτικών πουλιών στη Θράκη, καθώς και δράσεων παρακολούθησης και συλλογής επιστημονικών δεδομένων για τις εκάστοτε επιστημονικές δράσεις του προγράμματος.

Καθήκοντα
Οργάνωση και υλοποίηση δράσεων πολιτικής και έρευνας
Οργάνωση και υλοποίηση στοχευμένων δράσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης
Σύνταξη τεχνικών αναφορών και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών/ειδών
Τουλάχιστον 3 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχετικά αντικείμενα
Πολύ καλή ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
Πολύ καλή ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και με τρίτους
Πολύ καλές γνώσεις χρήσης Η/Υ (MS Office)

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακό σε σχετικά αντικείμενα
Εμπειρία ορνιθοπαρατήρησης
Εμπειρία σε χρήση GIS
Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και γράμμα κινήτρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση email: d.skartsi@wwf.gr σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό DADIA-JOB, μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2016. Στις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα και μόνο οι επιλεγμένοι για συνέντευξη υποψήφιοι θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της διαδικασίας.

Comments