Ζητείται ερευνητής/τρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ με εξειδίκευση στην γεωργική πολιτική, τα διαρθρωτικά ταμεία, και τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό

αναρτήθηκε στις 26 Ιουλ 2011, 2:21 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 26 Ιουλ 2011, 2:24 π.μ. ]

Μερικής απασχόλησης θέση με ημερομηνία έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου 2011

 Το ΕΛΙΑΜΕΠ ζητά να προσλάβει έναν Ερευνητή/τρια με εξειδίκευση στην γεωργική πολιτική,  τα διαρθρωτικά ταμεία και τις άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτούνται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ο ερευνητής/τρια θα συμβάλει στην διεξαγωγή έρευνας που διεξάγεται στο ΕΛΙΑΜΕΠ με αντικείμενο την αξιολόγηση των επιπτώσεων στην πορεία της ελληνικής οικονομίας των πολιτικών που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα πρέπει να έχει  την ικανότητα μετατροπής της ακαδημαϊκής θεωρητικής γνώσης σε συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής.

Η θέση είναι διαθέσιμη από την 1η Σεπτεμβρίου 2011, αρχικά για 6 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης. Η αμοιβή θα εξαρτηθεί από τα προσόντα του υποψηφίου/ιας που θα επιλεγεί.

Οι υποψήφιοι/ιες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο (ευρωπαϊκές σπουδές, οικονομικά). Η κατοχή διδακτορικού τίτλου θα αποτελέσει πλεονέκτημα. Αιτήσεις από υποψήφιους διδάκτορες στο τελικό στάδιο της έρευνάς τους είναι ιδιαιτέρως ευπρόσδεκτες.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση άλλων γλωσσών αποτελεί πλεονέκτημα.
  • Άριστος χειρισμός υπολογιστή και διαδικτύου, συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης λογισμικού Excel
  • Εμπεριστατωμένη γνώση της σύγχρονης βιβλιογραφίας και εξελίξεων των βασικών θεμάτων στο τομέα εξειδίκευσής του/της
  • Εμπειρία στην διεξαγωγή έρευνας ή/και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων είναι πολύ σημαντική
  • Ικανότητα στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών και προτάσεων πολιτικής, συντονισμού ομάδων εργασίας και συμμετοχής σε διεθνή δίκτυα και συνέδρια.

Καθήκοντα

·         Διεξαγωγή έρευνας πεδίου (π.χ. συλλογή έντυπου υλικού, βιβλιογραφική έρευνα, διεξαγωγή ερευνητικών συνεντεύξεων, κτλ)

·         Συγγραφή ερευνητικών αναφορών

·         Επιμέλεια κειμένων και στατιστικών

·         Γενικότερη συνεργασία και υποστήριξη σε ερευνητικά και οργανωτικά θέματα του ερευνητικού προγράμματος (οργάνωση συναντήσεων και συνεδρίων, ενημέρωση ιστοσελίδας   ερευνητικών προγραμμάτων, κτλ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 19 Αυγούστου 2011

 Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν βιογραφικό σημείωμα, γραπτά δείγματα δουλειάς των υποψηφίων, καθώς και τα ονόματα δύο ατόμων με τα οποία θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για συστάσεις. Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται με την σειρά που λαμβάνονται και θα ακολουθήσει συνέντευξη.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
: Oι αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nina@eliamep.gr , υπόψη Νίνας Παπαιωάννου
Comments