Εθελοντική εργασία / Πρακτική Άσκηση / Internship (χωρίς αμοιβή) | ΕΠΠΕ

αναρτήθηκε στις 11 Σεπ 2017, 11:05 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ


Τίτλος Θέσης:

Υπεύθυνος/-η Γραμματείας

Αναφέρεται σε:

Γενικό Γραμματέα

Υπεύθυνος για:

Εσωτερικές και εξωτερικές επικοινωνίες κ.α.

Χρόνος απασχόλησης:

Minimum 1-2 ημέρες την εβδομάδα (ευέλικτο)

Διάρκεια

6 μήνες (ενδεικτικά, ευέλικτο)


Δουλεύοντας σε στενή συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., ο/η Γραμματέας της Ένωσης θα βοηθά στη βελτίωση των εσωτερικών επικοινωνιών μεταξύ των Μελών της Ένωσης, ενώ θα έρχεται σε επαφή με υποψήφια Μέλη, θα βοηθά στη βελτίωση της οργάνωσης της Ένωσης, ενώ θα έχει την ευκαιρία να εμπλακεί και σε μια σειρά από έργα, όπως η ανανέωση της ιστοσελίδας της Ένωσης, η ανάπτυξη του προγράμματος mentoring αποφοίτων, η δημιουργία έντυπων εκδόσεων, η διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλα πολλά. Πρόκειται για μια hands-on θέση η οποία θα έχει σημαντικές αρμοδιότητες και αντίκτυπο στην λειτουργία της Ένωσης. Παράλληλα είναι σημαντική ευκαιρία για απόκτηση εμπειρίας και δημιουργία επαφών με διάφορα πρόσωπα και φορείς. 

Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση, είναι φοιτητής ή απόφοιτος που αποφοίτησε πρόσφατα, ή κάθε ενδιαφερόμενος που βρίσκεται στα πρώτα στάδια της αναζήτησης εργασίας και ενδιαφέρεται να εμπλουτίσει το βιογραφικό του, να αποκτήσει εμπειρία και να αναπτύξει διάφορες επαγγελματικές επαφές.

Κύριες αρμοδιότητες
 • Διαχείριση καθημερινών αιτημάτων και μηνυμάτων από μέλη και φορείς 
 • Υποστήριξη στην ανανέωση της βάσης των αποφοίτων και των Μελών της Ένωσης 
 • Υποστήριξη στην ανανέωση της ιστοσελίδας της Ένωσης 
 • Δημιουργία λίστας με δημοσιογράφους για αναζήτηση τρόπων επικοινωνίας μαζί τους
 • Υποστήριξη στη διοργάνωση εκδηλώσεων της ΕΠΠΕ
 • Αποδελτίωση περιβαλλοντικών νέων 
 • Συμμετοχή στη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων της Ένωσης (Facebook, Twitter κλπ)
 • Υποστήριξη σε άλλα έργα και δράσεις όπως: newsletter, εκδόσεις, πρόγραμμα mentoring κλπ.

Κύριες απαιτήσεις
 • Ενδιαφέρον σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον, την προστασία του και τη βιώσιμη ανάπτυξη ή/και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) 
 • Πολύ καλή γνώση του Microsoft Office (κυρίως Word και Excel)
 • Καλές επικοινωνιακές/διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις συντονισμού και οργάνωσης 

Ποια είναι τα οφέλη;
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, ενδυνάμωση του Βιογραφικού και προτάσεις βελτίωσης από τα μέλη του Δ.Σ. της ΕΠΠΕ 
 • Δωρεάν συνδρομή ως μέλος στην ΕΠΠΕ για διάστημα διπλάσιο της διάρκειας της πρακτικής άσκησης (για τους αποφοίτους του Τμ. Περιβάλλοντος)
 • Ελεύθερη είσοδος σε κλειστές εκδηλώσεις της ΕΠΠΕ 
 • Απόκτηση κατανόησης εκ των έσω του τρόπου λειτουργίας και της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων σε έναν επαγγελματικό οργανισμό 
 • Δημιουργία επαφών με Μέλη ΕΠΠΕ, μέλη Δ.Σ, εξωτερικούς φορείς και συνεργάτες 
 • Συμμετοχή σε διάφορα έργα της ΕΠΠΕ ή έργα στα οποία συμμετέχει 
 • Εντοπισμός ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη 
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της ΕΠΠΕ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους, μαζί με ένα σύντομο Cover Letter, στο giliopoulos@eppe.gr. Η ΕΠΠΕ θα επικοινωνήσει απευθείας μόνο με τους shortlisted υποψήφιους. 

Comments