Εξωτερικοί Συνεργάτες | Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, ΥΠΕΝ

αναρτήθηκε στις 27 Φεβ 2018, 1:15 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   [ ενημερώθηκε 27 Φεβ 2018, 1:16 π.μ. ]

Η Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοπoικιλότητας του ΥΠΕΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή πρότασης προς σύναψη οκτώ συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP"Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece" (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/002 - LIFE IP 4 NATURA)

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Comments