ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ | Δήμος Σπατών - Αρτέμιδος

αναρτήθηκε στις 6 Ιαν 2016, 8:30 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο Δήμος Αρτέμιδος-Σπάτων για την εκτέλεση του έργου: «Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων έργων και δράσεων», ανακοινώνει ότι θα συνάψει με 1 άτομο σύμβαση μίσθωσης έργου έως 12 μήνες, ως ακολούθως:
1 ΠΕ Περιβαλλοντολόγων

Προθεσμία υποβολής αίτησης: 10 Ιανουαρίου 2016

Πέρισσοτερες πληροφορίες εδώ.

Comments