ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΥΣ

αναρτήθηκε στις 2 Μαΐ 2011, 12:00 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 5 Μαΐ 2011, 2:18 π.μ. ]
Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη Περιβαλλοντολόγου (8μηνης διάρκειας).
Το αντικείμενο ενασχόλησης είναι η εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών και η σύνταξη περιβαλλοντικών εκθέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση  www.dei,gr (Διακηρύξεις<Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ορυχείων).
Συνημμενη η προκήρυξη (Έργο 11).
Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
2 Μαΐ 2011, 12:05 π.μ.
Comments