Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

αναρτήθηκε στις 22 Οκτ 2015, 2:45 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   [ ενημερώθηκε 22 Οκτ 2015, 2:46 π.μ. ]

Πρόσκληση   εκδήλωσης   ενδιαφέροντος   για   υποβολή   προτάσεων   προς  σύναψη   συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του προγράμματος/έργου «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015.

Το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Ι.Π.Ρ.Ε.Τ.Ε.Α.) του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «SIEMENS» με τίτλο «Establishing a Multidisciplianary and Effective Innovation and Entrepreneurship Hub» (E-11928) – Προγραμματική σύμβαση με ημερομηνία 23/4/2015, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για έξι (6) θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών, μεταξύ των οποίων μίας θέσης Πτυχιούχου Περιβαλλοντολόγου.

Θέση 6 - (4 μήνες με δυνατότητα παράτασης)
 
Μία (1) θέση Πτυχιούχου  Περιβαλλοντολόγου, οποίος θα διεξάγει έρευνα που αφορά στην ανάπτυξη και Εφαρμογή i) αναλύσεων αερίων του θερμοκηπίου και ii) φωτοκαταλυτικών τεχνικών αποδόμησης αέριων ρύπων (Παραδοτέο 1.7.β).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (και συντελεστές βαρύτητας):
1. Τουλάχιστον ένα χρόνο προϋπηρεσία σε αναλυτικό εργαστήριο και εμπειρία στα ανωτέρω αντικείμενα απασχόλησης (Συντελεστής Βαρύτητας - 85%)
2. Απαραίτητη η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Συντελεστής Βαρύτητας - 15%)

Οι αιτήσεις και πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 13-11-2015, στη Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» (Ταχυδρομική διεύθυνση:  Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος», Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού, Τ.Θ. 60037, 153 10 Αγία Παρασκευή).

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ.

Comments