Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απασχόληση Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, ΔΣΕΚ Εξαμήνων 2015Β & 2016Α

αναρτήθηκε στις 21 Οκτ 2015, 1:04 μ.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   [ ενημερώθηκε 22 Οκτ 2015, 2:16 π.μ. ]
Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι ο υπεύθυνος φορέας υλοποίησης του Υποέργου των Δημοσίων ΙΕΚ και των Δημοσίων ΣΕΚ που αφορά στην πρόσληψη των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ-ΔΣΕΚ και την καταβολή της ωριαίας αποζημίωσής τους, σύμφωνα με πρόσκληση που δημοσιεύει και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μοριοδότηση ανά κριτήριο πρόσληψης (Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21- 01-2015 και Κ1/10236/21-01-2015 αποφάσεις ανάθεσης, Κ1/160984/19-10-2015 απόφαση μοριοδότησης). 

Στο πλαίσιο του παραπάνω Υποέργου, με την με αριθμ. πρωτ. 3557/159/20-10-2015 απόφαση του Δ.Σ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε υποψήφιους εκπαιδευτές για την κάλυψη των αναγκών κατάρτισης των ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ Χειμερινού εξαμήνου 2015β και Εαρινού Εξαμήνου 2016α. 

Οι υποψήφιοι που θα απασχοληθούν ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές, θα παράσχουν αρχική κατάρτιση με τη διδασκαλία των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών), για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα ΔΙΕΚ και στις ΔΣΕΚ και οι οποίες θα αναρτηθούν στα κατά τόπους Δημόσια ΙΕΚ-ΣΕΚ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 21/10/2015 (ώρα 16.00) – 04/11/2015 (ώρα 16.00).
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής αιτήσεων :  http://applications.inedivim.gr 


Προθεσμία κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών*: 
04/11/2015 - 06/11/2015 (κατά τις ώρες που θα ορίζονται με ανακοίνωση από τα κατά τόπους ΔΙΕΚ- ΔΣΕΚ)
*Τα δικαιολογητικά δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα, σύμφωνα με το Ν.4250/2014.
Για περισσότερες διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2131314540, 2131314541, 2131314543. (10.00 – 15.00 εργάσιμες ημέρες) 

Διαβάστε ολόκληρη την Πρόσκληση εδώ.

Comments