Συνεργάτης επικοινωνίας για την εκστρατεία «Ψάρι για πάντα» | WWF

αναρτήθηκε στις 6 Δεκ 2015, 2:41 π.μ. από το χρήστη ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Περίοδος απασχόλησης: Ιανουάριος-Ιούλιος 2016

Η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς επιθυμεί να καλύψει τη θέση «Συνεργάτης επικοινωνίας» για την εκστρατεία Fish Forward / Ψάρι για πάντα, με έδρα την Αθήνα.

Περιγραφή θέσης
Υποστήριξη της υλοποίησης της εκστρατείας Fish Forward / Ψάρι για πάντα του WWF σε εθνικό επίπεδο. Η εκστρατεία αφορά στην ευαισθητοποίηση πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση και αλιεία και αποτελεί μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουν άλλα 11 ευρωπαϊκά γραφεία του WWF. Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, αφορά αντικατάσταση συνεργάτη σε άδεια μητρότητας και αναφέρεται στον Υπεύθυνο Προγράμματος Fish Forward.

Καθήκοντα

 • Παραγωγή υλικών επικοινωνίας (ΔΤ, φυλλάδια, video, posters κλπ)
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Διαχείριση ιστοσελίδας, social media και εφαρμογών διαδικτύου (application)
 • Media and Marketing Monitoring
 • Παραγωγή περιεχομένου (social media posts, κείμενα/άρθρα/blogs)
 • Συμμετοχή σε δράσεις του WWF Ελλάς


Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης σε αντικείμενο σχετικό με την επικοινωνία/media.
 • Τουλάχιστον 4 χρόνια αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέσεις επικοινωνίας και κατά προτίμηση σε εκστρατείες ενημέρωσης/κινητοποίησης MKO
 • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε γραπτό και προφορικό λόγο στα ελληνικά και τα αγγλικά
 • Άριστη ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας και συντονισμού δράσεων
 • Άριστες γνώσεις χρήσης Η/Υ (CMS Wordpress, social media, MS Office)
 • Συστάσεις (3)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Δεύτερη ξένη γλώσσα
 • Συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας και γράμμα κινήτρων στην ηλεκτρονική διεύθυνση v.markolefa@wwf.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό PECHE-3, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. 

Comments