Θαλάσσιο Περιβαλλοντολόγο/Ιχθυολόγο ή Θαλάσσιο Βιολόγο | Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου

αναρτήθηκε στις 26 Ιουλ 2018, 10:52 μ.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.) στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων που σχετίζονται πρωτίστως με τη θαλάσσια χελώνα Caretta caretta και τα ενδιαιτήματά της (π.χ. MAVA project, BLUECOAST project) αλλά και τη ρύπανση από πλαστικά στο θαλάσσιο χώρο (PLASTICBUSTERS MPAs project) προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Θαλάσσιου Περιβαλλοντολόγου/Ιχθυολόγου ή Θαλάσσιου Βιολόγου κατά προτίμηση κατόχου Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού τίτλου σπουδών και με επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία (τουλάχιστον διετή) στην υλοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων σχετικών με θέματα προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα στη διεύθυνση info@nmp-zak.org στο οποίο να αποφαίνεται με σαφήνεια η σχετική εξειδίκευση και εμπειρία στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα των Ερευνητικών Έργων που υλοποιεί ο Φ.Δ του Ε.Θ.Π.Ζ. όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.  

 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. τηλ. 2695029870) ή να αποστείλουν E-mail στη διεύθυνση info@nmp-zak.org υπόψη του Δρ. Χαράλαμπου Δημητριάδη (Ιχθυολόγος - Δρ Θαλάσσιας Οικολογίας) ή της κα Ελπινίκης Κάλλη (Βιολόγου, MSc)

Ċ
Γραμματεία ΕΠΠΕ,
26 Ιουλ 2018, 10:52 μ.μ.
Comments