Θέση εργασίας στο WWF Ελλάς με κωδικό ΕΕ1

αναρτήθηκε στις 24 Δεκ 2010, 12:42 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 24 Δεκ 2010, 12:44 π.μ. ]
Το WWF Ελλάς ζητά συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για τη θέση «Επιστημονικός Συνεργάτης για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και κλιματικής αλλαγής» στα πλαίσια του προγράμματος για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, με έδρα την Αθήνα. Η θέση αφορά τον συντονισμό της συμμετοχής της οργάνωσης σε δυο ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και συμπεριφοράς κατοικιών και την κινητοποίηση πολιτών. Επιπλέον, ο νέος συνεργάτης της οργάνωσης θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και υλοποίηση των δράσεων πολιτικής και ευαισθητοποίησης του WWF Ελλάς για την κλιματική αλλαγή. 

Απαιτούμενα κύρια προσόντα (με σειρά προτεραιότητας):
Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε συναφές με το περιβάλλον και την ενέργεια αντικείμενο (πολυτεχνικές σχολές, περιβαλλοντολογία, διαχείριση περιβάλλοντος, κλπ). 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά 
Σημαντική εμπειρία σε θέματα συντονισμού και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή/και σε θέματα ενεργειακής απόδοσης προϊόντων και διεργασιών 
Ευρύτερες γνώσεις των πολιτικών για την κλιματική ενέργεια και την ενέργεια σε διεθνές και εθνικό επίπεδο 
Επικοινωνιακή ευχέρεια και άνεση, μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ομαδικότητα 
Εμπειρία στη χρήση βασικών προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής 
Προγενέστερη ενεργή συμμετοχή στο έργο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011, στο climate@wwf.gr, σημειώνοντας στο θέμα τον κωδικό EE1. 

Περισσότερες πληροφορίες: 
Αχιλλέας Πληθάρας, υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής, WWF Ελλάς, a.plitharas@wwf.gr

 

Comments