Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

αναρτήθηκε στις 31 Οκτ 2011, 3:53 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 31 Οκτ 2011, 3:53 π.μ. ]
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) υλοποιεί την οριζόντια Πράξη «Υποστήριξη δράσεων Πράσινης Επιχειρηματικότητας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τις εμπορικές επιχειρήσεις». Η πράξη είναι ενταγμένη στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Θεματικός Άξονας Προτεραιότητας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5, 6 (κωδ. ΟΠΣ: 296254) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, η Ε.Σ.Ε.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με:
δύο (2) άτομα (ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ: 296254/03, 296254/04), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, και
ένα (1) άτομο (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 296254/05), με σύμβαση έργου.

Πατήστε εδώ (.pdf) για να δείτε το πλήρες κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ (.pdf) για να δείτε Οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων.
Πατήστε εδώ (.doc) για το Υπόδειγμα Α - Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Πατήστε εδώ (.doc) για το Υπόδειγμα Β - Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη της εμπειρίας.

Υποβολή εντύπων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σχετικών δικαιολογητικών έως την Τετάρτη 30/11/2011 και ώρα 14:00 στην παρακάτω διεύθυνση :

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Μητροπόλεως 42, TΚ 10563, Αθήνα , 4ος όροφος (Γραμματεία ΕΣΕΕ)

ή ταχυδρομικώς προσκομίζοντας την απόδειξη με εμπρόθεσμη κατάθεση.

Πληροφορίες: κ. Σπύρου, (e-mail: lspyrou@esee.gr).

Αναδημοσίευση από: http://www.esee.gr/page.asp?ID=3792
Comments