Ζητείται επιστήμονας κατηγορίας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου

αναρτήθηκε στις 8 Μαρ 2011, 12:39 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ
Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν επιστήμονα κατηγορίας Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν επιστήμονα κατηγορίας ΠΕ Περιβαλλοντολόγου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 3 μηνών.
Αιτήσεις εως 11 / 3 / 2011

Πληροφορίες
Δ/νση Στ. Δέλτα 8, 14561 Κηφισιά Αττικής.
Τηλ. 210 8180202,
fax   210 8077506
e-mail  p.panayotounis@bpi.gr με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 3 μηνών.

Comments