Ζητείται Περιβαλλοντολόγος

αναρτήθηκε στις 5 Αυγ 2010, 3:16 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 5 Αυγ 2010, 3:21 π.μ. ]

Μεγάλη συμβουλευτική εταιρεία ζητεί περιβαλλοντολόγο ως εξωτερικό συνεργάτη για συνεργασία σε συμβουλευτικό έργο εκπόνησης μελέτης αξιολόγησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.

Υποχρεωτικά ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει εμπειρία σε αντίστοιχα έργα του Γ’ ΚΠΣ.

Αποστείλατε βιογραφικό στο npapadatos@remaco.gr  με τίτλο του email: “αξιολόγηση ΕΣΠΑ”

Comments