Ζητείται περιβαλλοντολόγος από την Ελληνική Ορνοθολογική Εταιρεία

αναρτήθηκε στις 1 Σεπ 2011, 3:08 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

H Ελληνική Oρνιθολογική Εταιρεία, αναζητά άτομο με κατάλληλα προσόντα να αναλάβει διευθυντική θέση. Απαραίτητα ο πανεπιστημιακός τίτλος, η άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, η αποδεδειγμένη γνώση σχεδιασμού και διαχείρισης οικονομικών θεμάτων, εμπειρία σε διαχείριση προσωπικού, καθώς και εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση επιχειρησιακού σχεδιασμού και προγραμμάτων.

Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη η κατάρτιση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, η εργασιακή εμπειρία και/ή εθελοντική συμμετοχή σε ΜΚΟ και η γνώση θεμάτων διαχείρισης περιβάλλοντος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα γραφεία της Ορνιθολογικής. Τηλ./Φαξ: 210/8227937 & 210 8228704 e-email: tkastritis@ornithologiki.gr.

Αποστολή εισαγωγικού σημειώματος βιογραφικού και δύο συστάσεων, σε ελληνικά και αγγλικά με τον κωδικό θέσης ΔΙΕ έως 16/09/2011 υπ’όψη κ. Καστρίτη.

Comments