Ζητείται Περιβαλλοντολόγος από την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών

αναρτήθηκε στις 15 Μαρ 2011, 5:26 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών ζητά συνεργάτη μόνιμης απασχόλησης, στον τομέα της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Απαραίτητα προσόντα:

-Πτυχίο στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
-Μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα προστασίας και διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, προστασίας και διαείριης άγριας ζωής ή και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών
-Τουλάχιστον τριετής εμπειρία σε εργασία-ες σχετική με διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος/προστατευόμενων περιοχών/άγριας ζωής
-Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:

-Συμμετοχή σε δράσεις μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων
-Γνώση της γαλλικής, γερμανικής γλώσσας ή και Βαλκανικών γλωσσών
-Εμπειρία σε διεθνή θέματα περιβαλλοντικής πολιτικήςκαι διακυβέρνησης
-Γνώση χρήσης προγραμμάτων γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και βάσεων δεδομένων
-Συμμετοχή σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα  (χωρίς να επισυνάπτονται αντίγραφα τίτλων σπουδών) στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: spp@line.gr μέχρι και την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011.


Comments