Ζητείται Περιβαλλοντολόγος από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

αναρτήθηκε στις 15 Μαρ 2011, 5:24 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ

Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ανακοινώνει ότι προσλαμβάνει:

  • 1 πτυχιούχο Περιβαλοντολόγο στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "Specialized Consultancy Services for the Assessment of Fish Assemblages in Cyprus Rivers-Implementation of the Directive 2000/06/EC"


Kαταληκτική ημερομηνία: 15-03-2011
Πληροφορίες στο τηλ. 22910-76331
Comments