Ζητείται Περιβαλλοντολόγος για πλήρη απασχόληση

αναρτήθηκε στις 1 Ιουλ 2010, 2:07 π.μ. από το χρήστη Γραμματεία ΕΠΠΕ   [ ενημερώθηκε 16 Ιουλ 2010, 12:29 π.μ. ]

(κείμενο www.skywalker.gr)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ (ENVIRONMENTAL SCIENTIST OR ENGINEER) - ENVIROPLAN Α.Ε.

  • Πτυχίο στον κλάδο Περιβαλλοντικής Μηχανικής ή Χημικού Μηχ/κού ή Πολιτικού Μηχ/κού ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
  • Εξειδίκευση ή/και εμπειρία σε θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων & Διαχείρισης Περιβάλλοντος ή/και Διαχείρισης στερεών -  υγρών αποβλήτων
  • Άριστη γνώση της Βουλγαρικής και Αγγλικής Γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Δυνατότητα μετακινήσεων εκτός Ελλάδος (Βουλγαρία κ.α.)
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση

Προσφέρονται: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με fax στο 210 6105138 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [Για να στείλετε βιογραφικό κάντε κλικ εδώ] αναφέροντας απαραίτητα το κωδικό της θέσης.

Comments